Logo of University of Pannonia

MAnemzetközi gazdaság és gazdálkodás

More information

gtk.uni-pannon.hu/..gazdalkodas-mesterszak 

Overview

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. A felvételi vizsga személyes elbeszélgetésből áll, a jelentkező nyelvi kompetenciáját és motivációját méri fel, tantárgyhoz kapcsolódó vizsga nincs.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

https://www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2021/05/Nemzgazd_mester_20210421.pdf

Career opportunities

Hol helyezkedhet el a szakon szerzett diplomával?
• multinacionális, transznacionális vállalatok döntés-előkészítő, elemző területei;
• az Európai Unió intézményei, nemzeti, regionális ügynökségei;
• nemzetközi szervezetek (Világbank, IMF, OECD stb.), diplomáciai és nem kormányzati szervezetek;
• nemzetközi ügyekkel foglalkozó hazai intézmények, hatóságok;
• kutató intézetek;
• tanácsadó cégek;
• média nemzetközi ügyekkel foglalkozó részlegei.
A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo