Logo of University of Pannonia

MScnemzetközi gazdaság és gazdálkodás

More information

gtk.uni-pannon.hu/..gazdalkodas-mesterszak 

Overview

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. A felvételi vizsga személyes elbeszélgetésből áll, a jelentkező nyelvi kompetenciáját és motivációját méri fel, tantárgyhoz kapcsolódó vizsga nincs.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

https://www.gtk.uni-pannon.hu/wp-content/uploads/2021/05/Nemzgazd_mester_20210421.pdf

Career opportunities

Hol helyezkedhet el a szakon szerzett diplomával?
• multinacionális, transznacionális vállalatok döntés-előkészítő, elemző területei;
• az Európai Unió intézményei, nemzeti, regionális ügynökségei;
• nemzetközi szervezetek (Világbank, IMF, OECD stb.), diplomáciai és nem kormányzati szervezetek;
• nemzetközi ügyekkel foglalkozó hazai intézmények, hatóságok;
• kutató intézetek;
• tanácsadó cégek;
• média nemzetközi ügyekkel foglalkozó részlegei.
A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo