Logo of University of Pécs

BAápolás és betegellátás (dietetikus szakirány)

More information

etk.pte.hu 

Overview

“A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a
család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség
helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik
alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító,
gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni.
A dietetikus ismeri
- az egészséges táplálkozás követelményeit, a helytelen táplálkozás
egészségkárosító hatásait, a megelőzés módjait és lehetőségeit. – Ismeri
- a különböző korosztályok, állapotok (például: várandósok, szoptató anyák) táplálkozási sajátosságait és
szükségleteit.
- a gyakoribb betegségek és betegségtípusok etológiai tényezőit,
fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzőit, patomechanizmusait és a dietoterápia
lehetőségeit.
- az élelmezési üzemre vonatkozó általános követelményeket, a korszerű
ételkészítési technológiákat és a diétás konyhatechnológia eljárásait, alkalmazási lehetőségeit.
- az ételek tápanyag-összetételét, az ételkészítés során abban végbemenő változásokat
és a tápanyagok szerepét az egészséges és a beteg ember táplálkozásában.
Nyelvi felkészültség mérése céljából; szakmai és motivációs beszélgetés. A járványügyi helyzet függvényében online elbeszélgetés vagy személyes elbeszélgetés a képzés helyszínén.
Ajánlott irodalom nincs.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
A Kar kizárólag olyan képzésre tudja felvenni a jelentkezőt, amely a 2024. évi általános felvételi eljárást követően indításra kerül; Hallgatói jogviszony létesítés további feltétele sikeres felvételi eljárást követően a PTE által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés;”

Programme structure

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

– alapozó egészségtudományok 15-20 kredit; – alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit; – ápolástudományok 4-6 kredit; – táplálkozástudományok 2-5 kredit; – gyógyszertudományok 2-4 kredit; – természettudományok 6-8 kredit; – bölcsészettudományok 6-8 kredit; – társadalomtudományok 8-12 kredit.

dietetikus szakirány:

– alkalmazott egészségtudományok 5-10 kredit, – elméleti- és klinikai orvostudományok 10-15 kredit, – élelmiszer- és táplálkozástudományok 90-100 kredit.

Minden szemeszterben az utolsó 2 aktív félév átlagában 18 kreditet kell teljesíteni.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment