Logo of University of Pécs

BAápolás és betegellátás (mentőtiszt szakirány)

More information

etk.pte.hu 

Overview

“A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a
család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség
helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik
alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító,
gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni.
A mentőtiszt képes a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló beavatkozások indikációinak felállítására, szakszerű és biztonságos kivitelezésére, a nemkívánatos következmények megelőzésére, felismerésére és hatásai csökkentésére.
A mentőtiszt ismeri
- a sürgősségi ellátást igénylő kórfolyamatok kórtani alapjait, kórlefolyását, diagnosztikai lehetőségeit, az aktuális ajánlások szerinti kezelési módjait és alternatíváit. -
- a hazai és nemzetközi, sürgősségi ellátás szempontjából releváns ajánlásokat és protokollokat.

Nyelvi felkészültség mérése céljából; szakmai és motivációs beszélgetés. A járványügyi helyzet függvényében online elbeszélgetés vagy személyes elbeszélgetés a képzés helyszínén.
Ajánlott irodalom nincs.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
A Kar kizárólag olyan képzésre tudja felvenni a jelentkezőt, amely a 2024. évi általános felvételi eljárást követően indításra kerül; Hallgatói jogviszony létesítés további feltétele sikeres felvételi eljárást követően a PTE által szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés;”

Programme structure

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

– alapozó egészségtudományok 15-20 kredit; – alkalmazott egészségtudományok 30-35 kredit; – ápolástudományok 4-6 kredit; – táplálkozástudományok 2-5 kredit; – gyógyszertudományok 2-4 kredit; – természettudományok 6-8 kredit; – bölcsészettudományok 6-8 kredit; – társadalomtudományok 8-12 kredit.

mentőtiszt szakirány:

– alkalmazott egészségtudományok 10-15 kredit, – ápolástudományok 2-4 kredit, – elméleti- és klinikai orvostudományok 15-20 kredit, – mentéstudományok 75-85 kredit.

Minden szemeszterben az utolsó 2 aktív félév átlagában 18 kreditet kell teljesíteni.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment