More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak: Általános alapismeretek: matematika, informatika, kémia, fizika, földtudomány. Szakmai alapozó ismeretek: biokémia, sejtbiológia, fejlődéstan, növényszervezettan, növényrendszertan, állatszervezettan, állatrendszertan. Szakmai törzsanyag: összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia és biotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia, etológia, természet- és környezetvédelem.

Career opportunities

A BSc végzettséggel felsőoktatási intézményekben,
kutatóintézetekben, az egészségügyi, élelmiszeripari,
gyógyszeripari, mezőgazdasági és biotechnológiai vállalatok
laboratóriumaiban, valamint természetvédelmi és
környezetvédelmi intézményekben lehet elhelyezkedni, és az
oktató illetve kutató-fejlesztő munkákban a vezető oktatók, illetve
kutatók irányításával dolgozni. A BSc diplomával a tanulmányok
a mester (MSc) képzésben folytathatók, így az önálló
kutatómunkára jogosító mester diploma szerezhető meg.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo