More information

ttk.pte.hu/..sc-study-programs/biology-bsc 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak: Általános alapismeretek: matematika, informatika, kémia, fizika, földtudomány. Szakmai alapozó ismeretek: biokémia, sejtbiológia, fejlődéstan, növényszervezettan, növényrendszertan, állatszervezettan, állatrendszertan. Szakmai törzsanyag: összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia és biotechnológia, ökológia és biogeográfia, evolúcióbiológia, etológia, természet- és környezetvédelem.

Career opportunities

A BSc végzettséggel felsőoktatási intézményekben,
kutatóintézetekben, az egészségügyi, élelmiszeripari,
gyógyszeripari, mezőgazdasági és biotechnológiai vállalatok
laboratóriumaiban, valamint természetvédelmi és
környezetvédelmi intézményekben lehet elhelyezkedni, és az
oktató illetve kutató-fejlesztő munkákban a vezető oktatók, illetve
kutatók irányításával dolgozni. A BSc diplomával a tanulmányok
a mester (MSc) képzésben folytathatók, így az önálló
kutatómunkára jogosító mester diploma szerezhető meg.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo