More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
A szakiránytól független rész közös matematikai, informatikai és
fizikai alapozást tartalmaz, a szakirányokban pedig a következő
ismereteket lehet elsajátítani.
Az informatikus fizika szakirányon az informatikai ismereteken
(programozás, operációs rendszerek, számítógép technika,
hálózati ismeretek, adatbázisok, internet alkalmazások) van a
hangsúly.
A fizikus szakirányon az elméleti fizika, felsőbb matematika
ismeretek mellett szerepelnek informatikai, és szélesebb körű
fizika tárgyak.
Minden szakirány tartalmazza annak lehetőségét, hogy a hallgató
a nagyszámú választható tárgyból egyénileg alakítsa ki képzési
profilját.
Szakirányok és specializációk:
Választható szakirányok: informatikus fizika

Career opportunities

A szakot elvégzők számára középtávon bőséges elhelyezkedési
lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget
elváró modern ipar bővülése, az informatikai szolgáltatások most
kiépülő területei. Az elmélyült természettudományos és
informatikai ismeretek jól használhatók makrogazdasági
elemzéssel foglalkozó munkahelyeken (kockázatelemzés),
gazdasági elemzéseket végző tanácsadó cégeknél. A
tanulmányaikat befejezők programozóként, rendszergazdaként,
információs rendszerek üzemeltetőiként helyezkedhetnek el.
Intézetünk meghatározó szerepet tölt be az EU finanszírozású ELI
Szuperlézer projekthez kapcsolódó képzésekben, ami nagy
előnyt jelenthet a későbbi ottani elhelyezkedéshez.
Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók
fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be
nemzetközi kutatási projektekbe.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo