More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Általános alapozó ismeretek:
matematika, fizika, kémia, informatika
Szakmai alapozó tárgyak:
földtudományi alapismeretek: földtan, meteorológia, csillagászati
földrajz, geomorfológia, térinformatika, hidrológia és hidrogeológia
Szakmai tárgyak:
Rendszeres ásványtan, geofizika, geokémia, geofizika, őslénytan,
műszaki földtan

Career opportunities

Hallgatóink már a BSc képzésben bekapcsolódhatnak a karon folyó
tudományos kutatásokba a geológia, a meteorológia, és a talajtan
területén.
A BSc-n végzett hallgatóinknak a következő szakokon tanulhatnak
tovább:
PTE TTK Geográfus MSc Geomorfológia Szakirány
 Szegedi Tudományegyetem TTK Földtudomány MSc szak
 Az ELTE TTK Geológus MSc
Az MSc fokozat megszerzését követően lehetőség van a doktori
fokozat megszerzésére a PTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájában.
Elhelyezkedésre a környezetvédelmi és a nyersanyagkutató cégeknél
(a Dél-Dunántúli régióban például: Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko
Környezetvédelmi Zrt., Biokom Kft., Waterplan.), a geoturisztikában
vagy például a természetvédelmi hatóságoknál van lehetőség.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo