More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Természettudományos és más alapozó ismeretek:
matematika, fizika, informatika, általános gazdasági és
menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek
Szakmai törzsanyag:
általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, műszeres
analitika, alkalmazott kémia, szerves kémia, fizikai kémia,
radiokémia, kolloidika
Differenciált szakmai ismeretek:
a választott szakiránynak megfelelő speciális tárgyak

Career opportunities

A tervezett szakirány, és a rá épülő mesterképzés (MA/MSc) iránti
igényt a következőképpen ítéljük meg:
A régiónkban eddig hiányzó vegyészképzés keretében várható,
hogy az itt végzett vegyészeknek a régióban található vállalatok
(kis és közép-vállalkozásokat is beleértve!), környezetvédelemmel
foglalkozó vállalkozások és mérőállomások fognak
elhelyezkedési lehetőséget kínálni. A kémia alapfokozat (BSc)
megszerzésével lehetőség nyílik a vegyész mesterképzésre (MSc)
való jelentkezésre.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo