More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Alapozó ismeretek:
bevezetés a matematikába, logika, programozás
Szakmai törzsanyag:
algebra és számelmélet, analízis, geometria
Differenciált szakmai ismeretek:
algebra, számelmélet, analízis, differenciálegyenletek, geometria,
topológia, véges matematika, a matematika alapjai,
valószínűségszámítás és matematikai statisztika, sztochasztika,
numerikus módszerek

Career opportunities

A matematika alapképzési szak biztosítja az átmenetet a mesterképzési (MSc) szakokra. A matematikának a természettudományokban betöltött szerepe alapján lehetőség van a továbbtanulásra

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo