Logo of University of Pécs

BScszőlész-borász mérnöki 

More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Általános alapozó ismeretek:
matematika, biostatisztika, fizika, alkalmazott informatika, kémia,
növénytan, növényélettan, általános mikrobiológia, műszaki
alapismeretek, gazdaságtudományi alapismeretek (közgazdaságtan,
üzemtan);
Szakmai törzsanyag:
élelmiszerkémia, borászati kémia, borászati analitika, élelmiszer és
borászati mikrobiológia, élelmiszeripari alapműveletek, mérés és
automatizálás; munkavédelem, borászati műveletek, szőlészeti és
borászati gépek; agrometeorológia, talajtan, agrár és élelmiszeripari
gazdaságtan; vezetési, szervezési és marketing ismeretek,
minőségbiztosítás, szaktanácsadás;
Differenciált szakmai ismeretek:
a szőlőtermesztés és borászat története, a szőlőtermesztés biológiai és
ökológiai alapjai, termőhelyismeret, a szőlőtermesztés rendeleti
szabályozása, eredetvédelem; szőlőtermesztés-technológiai ismeretek,
művelési irányzatok; a szőlőtermesztés gépesítése, szőlő kártevők és
betegségek, a szőlő növényvédelme; szőlőfajtaismeret és -használat,
nemesítés, biotechnológia; szőlőszaporítás; borászati technológia,
minőségszabályozás, organoleptikus értékelés, kóstolástechnika.
Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: egyrészt egy legalább
3 hetes időtartamú, a szak kiemelt tárgyköreit (szőlészet, borászat)
szorgalmi időszakban lezáró szakmai gyakorlatból, amelynek
teljesítése kritériumfeltétel, továbbá egy fél évig tartó összefüggő
szakmai gyakorlatból.

Career opportunities

A széleskörű szőlész-borász mérnöki ismereteket megszerezésével a
végzettek elhelyezkedhetnek a szőlőtermesztéssel, a borászattal,
illetve az ehhez kapcsolódó értékesítéssel foglalkozó vállaltoknál,
valamint képessé válnak új szőlőültetvények és borászati üzemek
létesítésére és azok szakszerű, jövedelmező és környezettudatos
működtetésére is.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo