Logo of University of Pécs

MScalkalmazott matematikus

More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Szakirányok és specializációk:
Választható szakirány: operációkutatás
számítástudomány
Főbb tárgyak:
Törzsanyag:
algebra és számelmélet, analízis, geometria, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, diszkrét matematika,
operációkutatás, alkalmazott analízis, sztohasztikus folyamatok,
algoritmuselmélet
Differenciált szakmai anyag operációkutatás szakirányhoz:
folytonos optimalizálás, lineáris programozás, nem lineáris
programozás, sztohasztikus programozás, játékelmélet, diszkrét
optimalizálás, egészértékű programozás 0-1 értékű programozás,
kombinatorikus optimalizálás, ütemezéselmélet, operációkutatás
számítógépes módszerei, számítógépes módszerek
Differenciált szakmai anyag számítástudomány szakirány:
adatbányászat, adattudomány, komplex hálózatok matematikája,
bonyolultságelmélet, algoritmusok és adatstruktúrák tervezése,
elemzése és implementálása, kriptográfia, az adatkezelés és
adatvédelem jogi szabályozása, információelmélet, kódok és
szimmetrikus struktúrák
Választható tárgyak:
kvantuminformatika, dinamikus rendszerek, jelek és rendszerek,
játékelmélet válogatott fejezetei, információ elemélet, kvantitatív
döntések

Career opportunities

A régióban megindult és folyó ipari, energetikai, gazdasági,
pénzügyi, biztosítási tevékenység képzett szakembereket igényel.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States