Logo of University of Pécs

MScalkalmazott matematikus

More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Szakirányok és specializációk:
Választható szakirány: operációkutatás
számítástudomány
Főbb tárgyak:
Törzsanyag:
algebra és számelmélet, analízis, geometria, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, diszkrét matematika,
operációkutatás, alkalmazott analízis, sztohasztikus folyamatok,
algoritmuselmélet
Differenciált szakmai anyag operációkutatás szakirányhoz:
folytonos optimalizálás, lineáris programozás, nem lineáris
programozás, sztohasztikus programozás, játékelmélet, diszkrét
optimalizálás, egészértékű programozás 0-1 értékű programozás,
kombinatorikus optimalizálás, ütemezéselmélet, operációkutatás
számítógépes módszerei, számítógépes módszerek
Differenciált szakmai anyag számítástudomány szakirány:
adatbányászat, adattudomány, komplex hálózatok matematikája,
bonyolultságelmélet, algoritmusok és adatstruktúrák tervezése,
elemzése és implementálása, kriptográfia, az adatkezelés és
adatvédelem jogi szabályozása, információelmélet, kódok és
szimmetrikus struktúrák
Választható tárgyak:
kvantuminformatika, dinamikus rendszerek, jelek és rendszerek,
játékelmélet válogatott fejezetei, információ elemélet, kvantitatív
döntések

Career opportunities

A régióban megindult és folyó ipari, energetikai, gazdasági,
pénzügyi, biztosítási tevékenység képzett szakembereket igényel.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo