More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
A szakirány nélküli képzésben a következő témakörök
szerepelnek: atom- és molekulafizika, kvantumrendszerek
fizikája, optika és lézerfizika, részecske- és magfizika.
Az alkalmazott fizika szakirány témakörei:
anyagtudomány, optika, optoelektronika, lézerfizika, nanofizika,
biológiai anyagtudományok.
Az informatikus fizika szakirány témakörei:
modern programozási módszerek, számítógépes szimulációk a
fizikában, infokommunikációs hálózatok, számítógép-
architektúrák, és elektronika, mérésvezérlés, adatkezelés.
Minden szakirány tartalmazza annak lehetőségét, hogy a hallgató
a nagyszámú választható tárgyból egyénileg alakítsa ki képzési
profilját.
Szakirányok és specializációk:
Választható szakirányok: informatikus fizika, alkalmazott fizika.

Career opportunities

A szakot elvégzők számára bőséges elhelyezkedési lehetőséget
biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró,
magas szintű természettudományos és műszaki ismereteket
feltételező modern ipar bővülése, az informatikai szolgáltatások
gyors ütemben kiépülő területei. Az elmélyült
természettudományos és informatikai ismeretek jól használhatók
makrogazdasági elemzéssel foglalkozó munkahelyeken
(kockázatelemzés), gazdasági elemzéseket végző és tanácsadással
foglalkozó cégeknél. A tanulmányaikat befejezők analitikai
képességgel rendelkező programozóként, komplex információs
rendszerek fejlesztőiként és üzemeltetőiként helyezkedhetnek el.
Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók
fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be
nemzetközi kutatási projektekbe.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo