More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Biofizika, biológiai kémia, biostatisztika, molekuláris sejtbiológia,
genetika, ökológia, neurobiológia, immunbiológia, növényi
fejlődés- és stresszélettan, ökofiziológia, mikrobiológia,
biotechnológia, evolúcióbiológia, zoológia, konzervációbiológia,
környezetvédelem.
Szakirányok és specializációk:
Választható specializációk: molekuláris biológia és ökológia.

Career opportunities

A biológia mesterszakos (MSc) hallgatók legjobbjai PhD
hallgatóként folytathatják tanulmányaikat és tudományos
munkájukat. Biológus hallgatóinkat, az eddigi gyakorlatnak
megfelelően, legnagyobb számban a Biológiai és Sportbiológiai
Doktori Iskola illetve a PTE Általános Orvostudományi Kar
doktori iskolái fogadják. A PhD képzésben részt nem vevő
diplomások elhelyezkedhetnek az akadémiai, illetve egyetemi
szféra (kutató és rutin laborok), az élelmiszer- és gyógyszeripar,
biotechnológiai és környezetvédelmi cégek, nemzeti parkok
alkalmazásában. A régióban a PTE az egyetlen képzési
intézmény ezen a szakon. Hatóköre kiterjed a régión kívül Zala,
Vas, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyékre is, de végzett
hallgatóinkat a szegedi, gödöllői és budapesti
kutatóintézetekben, egyetemeken is alkalmazzák.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo