More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Alapozó ismeretek:
biostatisztika, kutatásmódszertan és tudományos kommunikáció,
térinformatika, ökológiai vízigény, molekuláris biológia,
taxonómia, élővizek ökológiája, szünbiológiai szabályozás
Szakmai törzsanyag:
hidrológia, hidrofizika és hidrogeográfia, vízi és vizes élőhelyek,
élettájak és életformatípusok, vízi anyagforgalom és
produkcióbiológia, hidrotoxikológia, alkalmazott hidrobiológia,
vízgazdálkodás, vízminőségi modellezés
Differenciált szakmai tárgyak:
hidrobakteriológia, -mikológia és protozoológia, Mikroszkopikus
szervezetek (Zooplankton és Algológia), vízi gerinces állatok, vízi
makrogerinctelenek, hínár és mocsári növények, Biológiai
indikáció – monitorozás, vízminősítés, konzerváció, EU víz
keretirányelv és egyéb egyezmények
Szakirányok és specializációk:
Választható irányok: Biotikus szakirány és szakirány nélküli képzés

Career opportunities

A hidrobiológus mesterszakot elvégzők elhelyezkedési lehetőségei
olyan területeken adottak, ahol a felszíni és felszín alatti vizekben
zajló folyamatok részletes ismerete elengedhetetlen.
Kutatóintézetekben, államigazgatásban, minisztériumoknál,
vízügyi, természet- és környezetvédelmi szerveknél, az ÁNTSZ
hálózatában, civil szervezeteknél, természettudományi
gyűjteményeknél, a versenyszférában minden olyan
vállalkozásnál, amely vízhasználati és/vagy vízkibocsátási
tevékenységet végez, vagy akár az egyre specializálódó tanácsadói
piacon.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo