More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő
természettudományos alapismereti tárgyak: matematika,
informatika, fizika.
A szakmai törzsanyag fontosabb tárgyai: szervetlen kémia,
szerves kémia, fizikai kémia és alkalmazásai (hagyományos
kolloidika, radiokémia, elméleti kémia), analitikai kémia
(beleértendő az elválasztástechnika, szerkezetvizsgálati
módszerek is), alkalmazott kémia.
A differenciált szakmai ismeretek keretében a következő
fontosabb kötelezően választható ismeretköröket tartalmazza:
analitikai és anyagszerkezet-vizsgálati, anyagtudományi,
környezeti kémiai, korszerű szerves kémiai szintézismódszerek,
biológiai kémia, számítógépes-informatikai kémia,
gyógyszerkémia.
Szakirányok és specializációk:
A hallgatók az analitikai, anyagkutató, gyógyszerkutató,
informatikai vegyész, környezetkémikus, szerkezetkutató és
szintetikus kémikus témakörökben készíthetik el
diplomadolgozatukat.

Career opportunities

A szakot elvégzők számára középtávon elhelyezkedési
lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget
elváró modern finomkémiai ipar bővülése, a legkülönbözőbb
területeken felmerülő kutatási igények kielégítése.
Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók
fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be
nemzetközi kutatási projektekbe.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo