Logo of University of Pécs

MScföldtudomány_hu

More information

ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 

Overview

Felvételi beszélgetés: nyelvi felkészültség, szakmai és motivációs beszélgetés

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb tárgyak:
Szakmai modulok
módszertani tárgyak (adatbázis-kezelés, távérzékelés, térinformatikai
modellezés, hidrogeológiai modellezés stb.), laboratóriumi és terepi
szakmai feladatok (földtudományi anyagvizsgálat, terepgyakorlat,
környezetföldtani gyakorlat)
Geoszféra modulok
földtan (szedimentológia, nyersanyagkutatás, regionális földtan),
meteorológia (légkörfizika, hidrometeorológia), talajtan (talajfizika,
talajkémia), geomorfológia (geomorfológiai térképezés), alkalmazott
geofizika és geokémia

Career opportunities

Az MSc fokozat megszerzését követően lehetőség van a doktori
fokozat megszerzésére a PTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájában.
Elhelyezkedésre a környezetvédelmi és a nyersanyagkutató cégeknél
(a Dél-Dunántúli régióban például: Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko
Környezetvédelmi Zrt., Biokom Kft., Geochem Kft.), a
geoturisztikában vagy a természetvédelmi hatóságoknál van
lehetőség.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo