Logo of University of Pécs

BAkommunikáció- és médiatudomány

More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven

Overview

Rövid leírás
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kortárs média működése, az ehhez kapcsolódó kulturális folyamatok, a populáris kultúra jelenségei, valamint a kommunikációs végzettséggel betölthető munkakörök (szerkesztő, újságíró, szóvivő, médiaügynökségi munkatárs stb.) iránt.

Képzés célja
olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színtereinek működését, sajátosságait. Megszerzett tudásuk, képességeik birtokában alkalmasak különböző feladatkörök hatékony ellátására az írott és elektronikus médiában, és egyéb kommunikációs munkakörökben (mint például újságíró, mediátor, szóvivő, sajtóreferens, PR-munkatárs). A képzés a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására is felkészít.A kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanszékünk olyan fiatalok jelentkezését várja, akik érdeklődnek a kortárs média működése, az ehhez kapcsolódó kulturális folyamatok, a populáris kultúra jelenségei, valamint a kommunikációs végzettséggel betölthető munkakörök (szerkesztő, újságíró, szóvivő, médiaügynökségi munkatárs stb.) iránt. A szemináriumok és előadások a legváltozatosabb témákat és kérdéseket járják körül: a közösségi média működésétől a popzene és a képregény történetén keresztül a televíziózásig bezárólag. Hallgatóink jártasságot szereznek a webes, videós és a multimédia tartalmak előállításában, a médiatervezési és szerkesztőségi feladatok végzésében. Kipróbálhatják magukat az egyetemi média fórumain (televíziózás, újságírás), részt vehetnek különféle egyetemi rendezvények és szervezeti egységek kommunikációval kapcsolatos feladatainak ellátásában. A Digitális újságírás és PR. és a Médiainformatika szakirányok lehetőséget biztosítanak számukra, hogy jobban megismerkedjenek az adott szakmai területek aktuális trendjeivel.

Programme structure

Főbb témakörök:
kommunikációs és társadalomtudományi alapismeretek 40-55 kredit [ember és társadalom, társadalmi kommunikáció, társadalomtudományi alapismeretek, szociálpszichológiai alapismeretek; alapozó gyakorlatok modul, kommunikációs szakmai kompetencia-fejlesztés (írásos és mediális gyakorlati kommunikációs ismeretek, kommunikációs kutatásmódszertani ismeretek)];
kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumok 101-116 kredit (kommunikációs színterek, a kommunikáció elméletei és modelljei, kommunikációs intézmények működése és intézmények kommunikatív működése, a kommunikáció mediális aspektusai, kultúra és kommunikáció, vizuális kommunikáció, szakmai gyakorlati ismeretek).
A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A választható ismeretek kreditértéke a kommunikációs elméleti és gyakorlati stúdiumokon belül 40-44 kredit.


Szakirányok, specializációk:
médiainformatika (a magyar nyelvű képzésben)
digitális újságírás és PR (a magyar és az angol nyevű képzésben is)

Career opportunities

Tipikus munkahelyek: az írott és elektronikus média intézményei, önkormányzatok, civil
szervezetek, költségvetési intézmények, vállalkozások
Tipikus beosztás: újságíró, kommunikációs referens, sajtómunkatárs, PR asszisztens, kiadói
munkatárs, kutató, sajtószóvivő, projektadminisztrátor, rendezvényszervező
A kommunikáció- és médiatudomány szakos diplomával sikeresen el lehet helyezkedni az
elektronikus média, az újságírás, a reklámszakma, a közönségkapcsolatok, a
rendezvényszervezés, valamint a kulturális innováció világához kapcsolódó legkülönfélébb
szakmák területén. Végzett hallgatóink sorában ismert televíziós személyiség, rádiós
szerkesztő, rock-zenész, DJ, producer, kurátor, újságíró, marketinges, kommunikációs
tanácsadó, zene- és filmkritikus, reklámgrafikus, közösségfejlesztő, kiadói szakember, újságíró,
fotográfus, egyetemi oktató egyaránt fellelhető.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo