Logo of University of Pécs

MAkommunikáció- és médiatudomány

More information

btk.pte.hu/..o-es-mediatudomany-mesterszak 

Overview

Rövid leírás
A szakra nem csupán a kommunikáció és médiatudomány alapszakot elvégzők kerülhetnek be, mindazok jelentkezését várjuk, akik valamilyen más társadalom- vagy bölcsészettudományi BA-diplomával rendelkeznek.

Képzés célja
a munkaerőpiac kihívásaira jól reagáló kommunikációs és médiaszakemberek képzése, akik korszerű ismeretekkel és tudással rendelkeznek a társadalmat működtető alrendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságára vonatkozóan. Ismerik és működtetni tudják a kommunikáció és média különböző intézményeit, illetve felkészültek ezen intézmények elemző értékelésére is, valamint kutatási programokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Bemeneti követelmények: kommunikáció és médiatudomány BA diploma, illetve más társadalom- vagy bölcsészettudományi BA diploma. Előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, és ennek minor változata (50 kredites blokk), a szabad bölcsészet alapképzési szak kommunikáció és médiatudomány szakiránya valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak. Egyéb diplomák (elsősorban a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, az informatikai, a művészeti, a művészetközvetítési és a társadalomtudományi képzési területek alapképzési szakjain szerzettek) esetén a mesterképzésbe való felvétel feltétele legalább 30 kredit teljesítése a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, a kulturális antropológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, a médiaelmélet, a médiakultúra, a médiaműveltség, a munkapszichológia, az interkulturális alapismeretek, a művészet és művészetközvetítés, a nyelvtudomány, a nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, a szociológia, a szociálpszichológia és a PR területeiről. Felvételi eljárás módja: felvételi elbeszélgetés. A felvételi elbeszélgetés során összesen 100 pont szerezhető a felvételi vizsgapontok (max. 45) kétszerezésével és a többletpontok hozzáadásával. A szóbeli vizsgán szakmai beszélgetés zajlik az alapszakos diplomamunka témájáról, a jelölt korábbi szakmai munkájáról, a szakválasztás motivációjáról (maximum 45 pont) Továbbá – a vizsgaszabályzatban rögzített feltételek (PTE SZMSZ 7/b számú melléklete a mesterképzések, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárás rendje a Pécsi Tudományegyetemen 19.§-21.§) szerint megfogalmazottaknak megfelelően – többletpontok szerezhetőek a megszerzett nyelvvizsgák, illetve a tudományos diákköri tevékenység és előnyben részesítés alapján (maximum 10).

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

Főbb témakörök:
A mesterszak alapozó és törzsképzésének egyes elemei lehetőséget biztosítanak a kommunikáció- és médiakutatás szempontjából fontos területek áttekintésére (politikai kommunikáció, szervezeti kommunikáció, az internet és a multimédia társadalmi és kulturális hatásai). A specializáció előtti szakaszban a hallgatók képet kapnak a kommunikáció és a média kutatásának diszciplináris lehetőségeiről, illetve a kapcsolódó kutatás-módszertani eszközökről. A differenciált képzés során megjelennek a tanszékhez, illetve az egyes oktatókhoz kapcsolódó problémakörök és résztematikák.

A kommunikáció- és médiatudomány társadalomtudományi beágyazottsága [a kommunikáció és média társadalomtudományi vizsgálata, a kommunikáció és média interdiszciplináris megközelítése; a kommunikáció és média szabályozásának elméletei (például jogi, etikai, gazdasági, politikai, kulturális)] 15-20 kredit;
a kommunikáció- és médiakutatás szakmai ismeretei, problématerületei (a közvetlen emberi kommunikáció elméletei, a társadalmi kommunikáció elméletei, kultúra és kommunikáció, szervezeti és intézményi kommunikáció, kommunikációs kutatás-módszertani ismeretek, kommunikációs technológiák, szakmai gyakorlati ismeretek) 74-79 kredit.
A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A választható ismeretek kreditértéke a kommunikáció- és médiakutatás szakmai ismeretei, problématerületei stúdiumokon belül 30-40 kredit.

Szakirányok, specializációk:
A szak médiatudomány szakiránnyal indul, amely a társadalmak jellegzetes médiarendszereivel, a mediális átalakulásokkal foglalkozik.

Career opportunities

A szakot végzettek középvezető feladatokra pályázhatnak a kommunikáció és média területén
működő vállalkozásokban, illetve állami (önkormányzatok, költségvetési intézmények) és civil
szervezetekben.
Tipikus beosztás: szerkesztő, tartalommenedzser, programtervező, kommunikációs elemző,
kutatásvezető, sajtószóvivő, projektvezető

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo