More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Rövid leírás
A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek: a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység. A szakot azoknak ajánljuk, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani.

Képzés célja
olyan szociális munkás szakemberek gyakorlatorientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek hivatásuk művelésére. A képzést elvégzők elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. Az alapképzési szak megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.A szakma gyakorlásához szükséges értékek és készségek: a szolidaritás, a tolerancia, az autonómia tisztelete, az emberi jogok védelme, a felelősségvállalás, az empátia, a kreativitás, a segítő attitűd és a szociális érzékenység. A szociális munkát ajánljuk azoknak az érettségizett fiataloknak, akik hivatásuknak érzik, hogy a bajban lévő embereken, családokon, csoportokon, közösségeken segítsenek, és akik a segítségnyújtás feladatait felkészülten, szakszerűen kívánják megoldani.

Career opportunities

A képzés során megszerzett komplex tudás, a fejlett társas készségek, a magas szintű önismeret kiválóan
alkalmassá teszik a szociális munkásokat arra, hogy változatos, saját választásuk szerinti munkaköröket
töltsenek be. Megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon is könnyen el tudnak
helyezkedni. Az állami, az egyházi, a civil, vagy akár a for-profit szektor is igényt tart tudásukra,
felkészültségeikre. A szociális munkás hivatás talán a legsokoldalúbb a társadalomtudományi képzések
körében, az e szakon végzettek a következő területeken vállalnak munkát:
1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok családsegítő
szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.
2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápoló-gondozó
otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és szenvedélybetegek rehabilitációs
intézményei.
3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok
gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.
4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali melegedők.
5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi
önkormányzatok, stb.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States