More information

btk.pte.hu/..i/BA/BA_szocialismunka_20.pdf 

Overview

Bemeneti követelmények/ vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem. Felvételi: felvételi elbeszélgetés. A felvételi elbeszélgetés során az oktató felméri a hallgató magyar nyelvtudását és megbizonyosodik felsőoktatásban való részvételhez szükséges előképzettségéről.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

A képzés során megszerzett komplex tudás, a fejlett társas készségek, a magas szintű önismeret kiválóan
alkalmassá teszik a szociális munkásokat arra, hogy változatos, saját választásuk szerinti munkaköröket
töltsenek be. Megfelelő nyelvtudás birtokában az európai munkaerőpiacon is könnyen el tudnak
helyezkedni. Az állami, az egyházi, a civil, vagy akár a for-profit szektor is igényt tart tudásukra,
felkészültségeikre. A szociális munkás hivatás talán a legsokoldalúbb a társadalomtudományi képzések
körében, az e szakon végzettek a következő területeken vállalnak munkát:
1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok családsegítő
szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.
2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápoló-gondozó
otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és szenvedélybetegek rehabilitációs
intézményei.
3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok
gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.
4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali melegedők.
5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi
önkormányzatok, stb.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States