Skip to content High contrast mode
Logo of University of Pécs

MAszociális munka

More information

btk.pte.hu/..eteli/DMA/MA_szocmunka_20.pdf 

Overview

Bemeneteli követelmény: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési vagy főiskolai szakok. A kreditek tartalma itt található.
Szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szakok esetében legalább 30 kredit (a felvételhez minimum 15) szükséges a szociális munka és a szociálpolitika megalapozását szolgáló társadalomtudományi és pszichológiai alapismeretekből. Egyéb diplomák esetén legalább 60 kredit (a felvételhez minimum 30 kredit) társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekből. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. Felvételi témakörei: btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/TEMA_szocialis_munka_MA2020.pdf Pontszámítás: A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad. A felvételi ponthatár az utóbbi években 70 pont körül alakul.


A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

A szociális munkásokat speciális interdiszciplináris ismereteik, megszerzett kompetenciáik
kiválóan alkalmassá teszik arra, hogy hazánkban, vagy megfelelő nyelvtudás birtokában az
európai munkaerőpiacon az állami, egyházi, civil, vagy akár a for-profit szektorban
helyezkedjenek el. A mesterszakon végzett szakemberek – az emberi együttműködés
problémáiról és lehetőségeiről szerzett magas szintű ismereteik és problémamegoldó
készségeik birtokában – jól megállják a helyüket vezetői pozíciókban is. A magasan képzett
szociális munkások iránti igény napjainkban jelentős a szociális ellátások több területén:
1. Alapellátások: szociális étkeztető intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok
családsegítő szolgálatok, utcai szociális gondozás, szociális SOS szolgálatok.
2. Szakosított ellátások: időskorúak otthona, fogyatékosok otthonai, hajléktalanokat ápológondozó otthonok, fogyatékosok rehabilitációs intézményei, pszichiátriai- és
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményei.
3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények: gyermekek átmeneti otthona, idősek/fogyatékosok
gondozóházai illetve lakóotthonai, hajléktalanok átmeneti szállásai.
4. Nappali ellátást nyújtó intézmények: szenvedélybetegek nappali intézményei, nappali
melegedők.
5. Civil szervezetek: karitatív intézmények, humán környezetvédelmi szervezetek, kisebbségi
önkormányzatok.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States