Skip to content High contrast mode
More information

btk.pte.hu/..veteli/BA/BA_pedagogia_20.pdf 

Overview

Bemeneteli követelmények/ tárgyak:angol nyelv vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy természettudomány vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv
vagy orosz nyelv, vagy olasz nyelv, vagy spanyol nyelv, vagy bármely nemzetiségi nyelv (és irodalom), vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek (az idegen nyelvek közül csak egy válaszható). Felvételi: felvételi elbeszélgetés. A felvételi elbeszélgetés során az oktató felméri a hallgató magyar nyelvtudását és megbizonyosodik felsőoktatásban való részvételhez szükséges előképzettségéről.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

A végzettek számára az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban, az oktatási
szféra igazgatásában, menedzselésében nyílik lehetőség az elhelyezkedésre. A nevelési,
oktatási feladatok szervezése és lebonyolítása mellett a szakterület kutatási eredményeinek
értelmezésében, az értékelés, vizsgáztatási rendszerek kidolgozásában, a területtel kapcsolatos
államigazgatási feladatok ellátásában, intézményfejlesztési stratégiák kidolgozásában, egyéb
speciális pedagógiai tudást igénylő munkakörökben egyaránt hasznosíthatóak ismereteik.
Munkahelyi továbbképzések szervezésében, nevelési- és pályatanácsadással foglalkozó
intézményeknél, a felnőttképzés területén, karrierirodáknál, gyermek- és ifjúságvédelemben,
családsegítő központokban is. Nevelési és oktatási asszisztensként irányíthatják a tanulók
tanórán kívüli tevékenységét, kutatási asszisztensként az iskolai pályázatok koordinálásában,
az értékelési, minőségfejlesztési munkában vehetnek részt.
Végezhetnek nevelési tanácsadást, családsegítést, pályaorientációs tanácsadást, részt vehetnek
az oktatás- és kutatásszervezésben, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai
feladatok megoldásában, foglalkozások vezetésében, folyóiratok szerkesztésében, a
tehetségnevelésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, napközi otthoni és kollégiumi
nevelésben és az önkormányzatok oktatási osztályán folyó munkában.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States