More information

btk.pte.hu/..gogia-alapszak-magyar-nyelven 

Overview

Képzés célja
olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát ismerik, átlátják, képesek oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben, csoportok, egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz minőségi és felelős munkával hozzájárulni. Alkalmasak iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére; oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben, alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. Elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás mellett, feladataikat megfelelő autonómiával kezelik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.Ha…
- kreatív, problémamegoldó, emberközpontú,
együttműködő vagy,
- ha érdekel a társadalom, a pszichológia, a
nevelés tudománya,
- ha szeretsz gyerekekkel foglalkozni,
- ha szeretnél tanulni és tanulást segíteni,
akkor a számodra legmegfelelőbb szak a pécsi PEDAGÓGIA BA!
Ezen a szakon fejlesztheted együttműködési és kommunikációs képességeidet, valamint emberismeretedet és kritikus gondolkodásodat, annak érdekében, hogy szakképzettségeddel segítséget nyújthass a számtalan oktatási és nevelési feladat menedzselésében. Ha elvégezted a szakot, akkor számos álláslehetőség vár rád.

Career opportunities

A végzettek számára az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban, az oktatási
szféra igazgatásában, menedzselésében nyílik lehetőség az elhelyezkedésre. A nevelési,
oktatási feladatok szervezése és lebonyolítása mellett a szakterület kutatási eredményeinek
értelmezésében, az értékelés, vizsgáztatási rendszerek kidolgozásában, a területtel kapcsolatos
államigazgatási feladatok ellátásában, intézményfejlesztési stratégiák kidolgozásában, egyéb
speciális pedagógiai tudást igénylő munkakörökben egyaránt hasznosíthatóak ismereteik.
Munkahelyi továbbképzések szervezésében, nevelési- és pályatanácsadással foglalkozó
intézményeknél, a felnőttképzés területén, karrierirodáknál, gyermek- és ifjúságvédelemben,
családsegítő központokban is. Nevelési és oktatási asszisztensként irányíthatják a tanulók
tanórán kívüli tevékenységét, kutatási asszisztensként az iskolai pályázatok koordinálásában,
az értékelési, minőségfejlesztési munkában vehetnek részt.
Végezhetnek nevelési tanácsadást, családsegítést, pályaorientációs tanácsadást, részt vehetnek
az oktatás- és kutatásszervezésben, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai
feladatok megoldásában, foglalkozások vezetésében, folyóiratok szerkesztésében, a
tehetségnevelésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, napközi otthoni és kollégiumi
nevelésben és az önkormányzatok oktatási osztályán folyó munkában.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States