More information

btk.pte.hu/..gogia-alapszak-magyar-nyelven 

Overview

Képzés célja
olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik a társadalom, a kultúra, a tanulás és tanítás világát ismerik, átlátják, képesek oktatási-nevelési intézményekben, szakmai és civil szervezetekben, csoportok, egyének tanulását, fejlődését, fejlesztését segítő folyamatokhoz minőségi és felelős munkával hozzájárulni. Alkalmasak iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási és nevelési feladatok ellátásának segítésére; oktatási ügyekkel foglalkozó szervezetekben, intézményekben, alapszintű pedagógiai szakképzettséget igénylő feladatok ellátására. Elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás mellett, feladataikat megfelelő autonómiával kezelik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.Ha…
- kreatív, problémamegoldó, emberközpontú,
együttműködő vagy,
- ha érdekel a társadalom, a pszichológia, a
nevelés tudománya,
- ha szeretsz gyerekekkel foglalkozni,
- ha szeretnél tanulni és tanulást segíteni,
akkor a számodra legmegfelelőbb szak a pécsi PEDAGÓGIA BA!
Ezen a szakon fejlesztheted együttműködési és kommunikációs képességeidet, valamint emberismeretedet és kritikus gondolkodásodat, annak érdekében, hogy szakképzettségeddel segítséget nyújthass a számtalan oktatási és nevelési feladat menedzselésében. Ha elvégezted a szakot, akkor számos álláslehetőség vár rád.

Programme structure

Főbb témakörök:
általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, pedagógia, pszichológia, a művelődés és a tudomány világa) 10-12 kredit;

- a nevelés és oktatás elméleti alapjai (szocializáció, a nevelés és az oktatás alapvető története, társadalmi dimenziói, főbb pedagógiai, pszichológiai elméletek) 15-25 kredit;

- a pedagógiai tevékenység szervezeti keretei, főbb területei és ezek működésének pedagógiai vonatkozásai (nevelési és oktatási rendszerek, hálózatok, intézmények, valamint a működésükhöz, a fejlesztéshez és innovációhoz kötődő pedagógiai tevékenységek; társadalmi, kulturális, történeti kontextus; egyéni szakmai tudás, kompetenciatartalmak) 30-45 kredit;

- a pedagógiai praxis művelésének, támogatásának és kutatásának módszerei, formái, eszközei (reflektív gyakorlat; a munka és a tanulás világa, tanulóközösségek; a rendszer-, a szervezeti és a személyes szintű támogatás célja, keretei, folyamata; módszerek, eszközök; projektek, pályázatok; empirikus és teoretikus kutatásmódszertan) 50 kredit;

- választás szerinti szakma-specifikus ismeretek legfeljebb 50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.

A pedagógia szakos bölcsész – a várható specializációkat is figyelembe véve – az alábbi területeken kaphat speciális ismeretet:

- specializációs pedagógiai modulok,

- más képzési terület alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat magában foglalja a köznevelés nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a köznevelés pedagógiai szakszolgálati intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához. A szakmai gyakorlaton a hallgató valós szituációban alkalmazza és kipróbálja megszerzett tudását, s azt probléma-orientált megközelítéssel továbbépíti. A szakmai gyakorlat időtartama a teljes képzés alatt 6-12 hét (240-480 óra).

Career opportunities

A végzettek számára az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatásban, az oktatási
szféra igazgatásában, menedzselésében nyílik lehetőség az elhelyezkedésre. A nevelési,
oktatási feladatok szervezése és lebonyolítása mellett a szakterület kutatási eredményeinek
értelmezésében, az értékelés, vizsgáztatási rendszerek kidolgozásában, a területtel kapcsolatos
államigazgatási feladatok ellátásában, intézményfejlesztési stratégiák kidolgozásában, egyéb
speciális pedagógiai tudást igénylő munkakörökben egyaránt hasznosíthatóak ismereteik.
Munkahelyi továbbképzések szervezésében, nevelési- és pályatanácsadással foglalkozó
intézményeknél, a felnőttképzés területén, karrierirodáknál, gyermek- és ifjúságvédelemben,
családsegítő központokban is. Nevelési és oktatási asszisztensként irányíthatják a tanulók
tanórán kívüli tevékenységét, kutatási asszisztensként az iskolai pályázatok koordinálásában,
az értékelési, minőségfejlesztési munkában vehetnek részt.
Végezhetnek nevelési tanácsadást, családsegítést, pályaorientációs tanácsadást, részt vehetnek
az oktatás- és kutatásszervezésben, a turizmus és a szabadidő során jelentkező pedagógiai
feladatok megoldásában, foglalkozások vezetésében, folyóiratok szerkesztésében, a
tehetségnevelésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, napközi otthoni és kollégiumi
nevelésben és az önkormányzatok oktatási osztályán folyó munkában.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo