Skip to content High contrast mode
More information

btk.pte.hu/..veteli/BA/BA_romologia_20.pdf 

Overview

Bemeneti követelmények: magyar nyelv és irodalom vagy történelem ÉS angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv. Felvételi: felvételi elbeszélgetés. A felvételi elbeszélgetés során az oktató felméri a hallgató magyar nyelvtudását és megbizonyosodik felsőoktatásban való részvételhez szükséges előképzettségéről.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

Sokféle társadalmi szervezet igényli a képzett, de nem feltétlenül mester diplomával rendelkező
munkaerőt, amely alapos képzést kapott a cigány/roma közösség kultúrájáról, szokásairól, nyelvéről, a
velük való kommunikációról. A hatékony kommunikáció e közösség tagjaival alapvető jelentőségű az
államigazgatásban, a közigazgatásban, a szociális szférában, az egészségügyben, az oktatásban, a
fegyveres testületeknél, nem utolsó sorban a civil szférában. A mediátori szerepkör betöltéséhez, a
kapcsolódó feladatok ellátásához ötéves egyetemi képzés nem szükséges, általános alapvető
ismeretekre, kommunikációs készségekre azonban feltétlenül igény van. Nagy hiány mutatkozik –
különös tekintettel a NFT és az EU prioritásaira – olyan személyekre, akik jártasak a projekttervezésben,
költségvetések készítésében, a megkívánt fegyelem betartásában, és le tudják fordítani a közösségi
igényeket a fejlesztési tervek „nyelvére”.
A végzettek képesítést kapnak, hogy különböző jellegű – néprajzi, antropológiai, nyelvészeti,
szociológiai – kutatásokban szervezőként és segítőként közreműködjenek.
Tipikus munkahely: önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb
költségvetési szervek, roma szervezetek, iskolák
Tipikus munkakör: projektekben való közreműködés, együttműködés, programvezető, program
koordinátor, identitás megalapozásában közreműködő mediátor

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States