More information

btk.pte.hu/..elveteli/DMA/MA_nevtud_20.pdf 

Overview

Felvétel feltétele: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az
óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok. Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből. Felvételi módja: A szóbeli felvételi vizsga szakmai vizsgabizottság előtt zajlik. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapon közzéteszi. btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/tema_nevelestudomanyi_ma.pdf Pontszámítás: A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

Elhelyezkedési lehetőségek: kutató, elemző és fejlesztő különböző kutatóintézetekben,

referens és szakértő szakmai szolgáltatóknál, felnőttképző intézményeknél,

referens és szakértő a közigazgatásban, oktatásirányításban,

állami hivatalok, kutatóintézetek, magáncégek, kis- és nagyvállalatok, nonprofit szervezetek munkatársa,

színházak, megyei vagy városi agórák, művelődési központok munkatársa

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States