More information

btk.pte.hu/..zak-magyar-vagy-angol-nyelven 

Overview

Felvételi módja: Skype interjú, szóbeli
Felvételi nyelve: magyar


Bemeneti követelmény: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai. Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről: bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika); felnőttképzési ismeretek, kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés; informatika, könyvtárismeret; társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia); gazdasági és jogi ismeretek. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie. Felvételi módja: szóbeli felvételi. A szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar a honlapon közzéteszi: btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/DMA/DMA_tema/TEMA_EET_20.pdf Pontszámítás: A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint: a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával. A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont adható. A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

Elhelyezkedési lehetőség: hazai és hazánkban működő nemzetközi szervezetek humán fejlesztési programjai;
munkaközvetítő irodák, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezetek
fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek munkavállalási tanácsadásával foglalkozó szervezetek
fejvadász vagy tanácsadó cégeknél toborzás-kiválasztási specialista

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment