More information

btk.pte.hu/..seink/hungarologia-mesterszak 

Overview

Rövid leírás A képzéssel párhuzamosan elvégezhető a 2 féléves magyar mint idegen nyelv tanára mesterszak is.

Képzés célja
olyan szakemberek képzése, akik interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek a magyar kulturális örökségről, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Egyúttal képesek nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Bemeneti követelmények: A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem és magyar alapképzési szakok. Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra. Egyéb – a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, az újlatin nyelvek és kultúrák, a szlavisztika, a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet, filmtörténet specializációi, a társadalom tudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia alapképzési szakos diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 12 kredit magyar történelmi, illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből. Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési és kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. Felvétel módja: Szóbeli elbeszélgetés. A felvételi vizsga szakmai elbeszélgetés, mely vizsgabizottság előtt zajlik. Egyik része a hallgató alapszakos vagy annak megfelelő főiskolai képzésben írt záródolgozatának ismertetése, másik része a dolgozat elhelyezése a magyar alapszak tárgyköreinek valamelyikében, harmadik része a hungarológia, illetve a magyar mint idegen nyelv iránt mutatkozó személyes motiváció. Pontszámítás: A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet a tanulmányi pontok (előző
diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Career opportunities

A hungarológiai mesterképzés egyetemünkön háromféle PhD-képzésben is
folytatódhat: az irodalomtudományi, a nyelvtudományi vagy a történelem-néprajzi
doktori iskolában, illetve ezután akár a szaktudományos kutatói pályák
valamelyikén is.
A hungarológus szakemberek közmuvelodési, muvelodésstratégiai és
kommunikációs feladata a magyar nemzeti és a kárpát-medencei multikulturális
örökség színvonalas képviselete, közvetítése és népszerusítése a különféle
fórumokon: itthon és a szomszédos országokban, Európa és a világ más területein,
így különbözo kulturális intézményekben, újságoknál, a politikában regionális
szakértoként, vagy éppen a magyar kulturális diplomácia hálózatában.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States