More information

btk.pte.hu/..r-vagy-angol-nyelven-alapszak 

Overview

Rövid leírás
Képzésünk célja viselkedéselemző szakemberek képzése, felkészítés a pszichológia mesterképzésben való részvételre. Képzésünk során hallgatóink olyan készségeket és tudást sajátítanak el, amelyek alapfokon alkalmassá teszik őket egyének, csoportok és szervezetek lelki folyamatainak megismerésére, feltérképezésére és fejlesztésére.

Képzés célja
viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.Fontosnak tartjuk a jelölt interdiszciplináris érdeklődését, integratív szemléletét, kreatív gondolkodásmódját.

Career opportunities

Minden olyan szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés,
újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabilitációs tevékenység folyik (oktatási, egészségügyi,
büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek,
mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség,
sportegyesület, idősek otthona).
A viselkedéselemzők adaptációs működés- és viselkedéselemző vizsgálatok végzésében (pl.
megfigyelések rögzítése pszichológus által kidolgozott szempontok alapján) és azok adatkezelés szintű
(de nem kiértékelő/véleményező) feldolgozásában nyújthatnak segítséget a vezető pszichológus
munkájához.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States