More information

btk.pte.hu/..r-vagy-angol-nyelven-alapszak 

Overview

Rövid leírás
Képzésünk célja viselkedéselemző szakemberek képzése, felkészítés a pszichológia mesterképzésben való részvételre. Képzésünk során hallgatóink olyan készségeket és tudást sajátítanak el, amelyek alapfokon alkalmassá teszik őket egyének, csoportok és szervezetek lelki folyamatainak megismerésére, feltérképezésére és fejlesztésére.

Képzés célja
viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában – szakmai vezetés mellett – alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.Fontosnak tartjuk a jelölt interdiszciplináris érdeklődését, integratív szemléletét, kreatív gondolkodásmódját.

Programme structure

Főbb témakörök:
Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, valamint szakspecifikus elméleti alapozó tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei, a pszichológia biológiai alapjai), szakterület gyakorlati készséget fejlesztő ismeretei (módszertan, általános és pszichológiai statisztika)] 25-35 kredit;
Szakmai törzsmodulok 85-90 kredit
általános szakterületi ismeretek, alaptudományi tanulmányok 75-80 kredit;
kísérleti/általános lélektan (észlelési folyamatok, a figyelem kognitív és aktivációs vonatkozásai, a tanulás elméletei, az emlékezet kognitív modelljei, a képzelet, a gondolkodás törvényszerűségei, motiváció és emóció)
evolúciós pszichológia és fejlődéslélektan (evolúciós modellek, fejlődéslélektani modellek, kognitív és szenzomotoros fejlődés, beszédfejlődés, érzelmi és morális fejlődés, szociális megismerés és szociális kompetencia, szocializáció, kötődés, én-tudat fejlődése, identitás)
személyiséglélektan (személyiségelméletek, modellek, egyszerű diagnosztikai eszközök és alkalmazásuk)
társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás, társas kommunikáció)
pszichológia alkalmazása és története (a pszichológia alkalmazott területeinek rendszere és módszertana – vezetéspszichológia, iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia, klinikai pszichológia, pszichoterápia; pszichológiatörténet; pszichológus etika és jogi ismeretek) 5-10 kredit.
Határtudományok és kutatásmódszertan (pszichofiziológia, neurológia, társadalmi és bölcsészettudományi tanulmányok; differenciált tudományági kutatásmódszertan) 25-30 kredit

Career opportunities

Minden olyan szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés,
újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabilitációs tevékenység folyik (oktatási, egészségügyi,
büntetés-végrehajtási intézmények, civil szervezetek, munkaügyi központok, multinacionális cégek,
mentálhigiénés intézet, szociális otthon, nevelési tanácsadók, civilszervezetek, határőrség,
sportegyesület, idősek otthona).
A viselkedéselemzők adaptációs működés- és viselkedéselemző vizsgálatok végzésében (pl.
megfigyelések rögzítése pszichológus által kidolgozott szempontok alapján) és azok adatkezelés szintű
(de nem kiértékelő/véleményező) feldolgozásában nyújthatnak segítséget a vezető pszichológus
munkájához.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo