More information

btk.pte.hu/..ormatikus-konyvtaros-alapszak 

Overview

Felvételi módja: Skype/ MS Teams interjú, szóbeli
Felvételi nyelve: magyarRövid leírás
Az ideális jelentkező alkalmas az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt.

Képzés célja
A képzés során korszerű könyvtári–informatikai ismeretekkel rendelkező könyvtári és tájékoztatási szakemberek képzése a célunk. A végzett hallgatók képesek a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények megalapozott gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek ellátására. Képesek a különböző információhordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és közreadására, valamint a könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására.A képzésben résztvevők olyan iskolai és városi könyvtárakban, mint például a Tudásközpont, Csorba Győző Könyvtár végezhetik a szakmai gyakorlatot, ahol a fent említett, a képzés során már elsajátított tudásukat a gyakorlatban is tesztelhetik, tovább fejleszthetik.Az alapszakra azoknak a szakma iránt érdeklődőknek érdemes jelentkezniük, akik alkalmasak az emberekkel való kapcsolat kialakítására és jó kapcsolattartásra, jó kommunikációs és szervezőkészséggel, alapszintű pedagógiai, pszichológiai érzékkel, érdeklődéssel rendelkeznek, jó az együttműködő készségük, kihívásnak tekintik a szolgáltatói tevékenységet, képesek egyéni döntések meghozatalára és csoportmunkára, érdeklődést mutatnak az információfeldolgozás, -tárolás, -visszakeresés folyamata iránt. A képzett szakemberektől elvárható, hogy felismerjék az európai és hazai kulturális örökség különféle könyvtári dokumentumokban található alkotásait és értékeit. A képzés részeként minden hallgatónak teljesítenie kell a kötelező szakmai gyakorlatot; ezt elvégezhetik bármelyik könyvtártípusban vagy információszolgáltató szervezetnél. A végzettek alkalmasak kisebb közművelődési és szakkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megszervezésére és irányítására, a nagyobb könyvtárak, információs intézmények önálló szervezeti egységeinek vezetésére, tájékoztatási tevékenység szervezésére.

Programme structure

Főbb témakörök:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- társadalom- és bölcsészettudományok 15-25 kredit;

- könyvtártan és információszervezés 30-40 kredit;

- menedzsment ismeretek 5-20 kredit;

- informatika 15-25 kredit;

- kommunikációs ismeretek 5-20 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A válaszható specializációk kreditaránya további 35-50 kredit.A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15 kredit.Szakirányok, specializációk:
média- és információs műveltség

Career opportunities

Tipikus munkahelyek:
A végzett hallgatók főképp könyvtári, közgyűjteményi munkahelyeken dolgozhatnak, így
közkönyvtárakban, szakkönyvtárakban, iskolai könyvtárakban vagy múzeumokban. Emellett
általános informatikai, adat- és adatbázis-kezelési feladatokat támasztó, gazdasági
tevékenységet kiegészítő, információs szolgáltatásokat ellátó egyéb munkakörökben is
elhelyezkedhetnek. Kisebb mértékben, de a foglalkoztatók között lehet számítani az
elektronikus vagy nyomtatott médiára, valamint egyéb információszolgáltatást végző
intézményekre, művelődési központokra, kulturális intézményekre is.
Tipikus beosztás, munkakör: informatikus könyvtáros, informatikus (support, help-desk,
programozó, fejlesztő), iskolai könyvtáros, könyvtáros, könyvtári asszisztens, tankönyvi
referens, információs munkatárs, iratkezelő, irodavezető, irodai ügyintéző, koordinátor,
múzeumi gyűjteménykezelő

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo