Logo of University of Sopron

BAfaipari mérnöki

More information

skk.uni-sopron.hu/faipari-mernoki-bsc 

Programme structure

A képzés során több tantárgycsoportból kell teljesíteni a megadott kreditszámot:

Természettudományos alapismeretek (1–4. félév)
Gazdasági és humán ismeretek (1–6. félév)
Szakmai törzsanyag (1-7. félév)
Szakmai törzsanyag (1-7. félév)
Választott specializációhoz tartozó tantárgyak (4–7. félév)
Kritérium tárgyak (1-6. félév)
Szabadon választható tárgyak (1-6. félév)
Idegennyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges
A kritérium tárgyak mellett a kötelező (A) tantárgyakból 160, a kötelezően választható (B) tantárgyakból 40, a szabadon választható © tantárgyakból pedig 10 kreditet kell teljesíteni.

Career opportunities

A faipari mérnökök sokféle munkakört betölthetnek, többek között:

faipari üzemvezetők, termelésirányítók
faipari gépgyártók, tervezők, kereskedők
minőségirányítási szakemberek, gyártás előkészítők
üzemeltető mérnökök
faipari piackutatók, marketingesek
faépítészeti tervezők, kivitelezők
logisztikai, faanyagvédelmi és belsőépítészeti szakemberek
faipari szakoktatók
A faipari műszaki végzettségű szakemberek sikeresen helyezkednek el külföldön és más iparágakban is
A faipar ma Magyarországon a kiemelt iparágak közé tartozik; a szakemberek iránti kereslet folyamatos, az elhelyezkedési lehetőségek jók, a kereseti és karrierlehetőségek bíztatóak.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo