More information

felveteli.sze.hu/kepzesek 

Overview

Az általunk képzett szakember jól ismeri a nemzetgazdaságok és a vállalatok működését, összetett tudással rendelkezik a vállalkozások gazdálkodásáról és irányításáról. Átlátja a vállalatok termelés-szolgáltatási rendszereit, vezetési-irányítási elveit, a vállalatok működésének sajátosságait, tisztában van a vállalati működés pénzügyi vonatkozásaival, ismeri a számviteli rendszer alapjait és képes adott helyzetben önálló elemzések elvégzésére. Az elsajátított ismeretek révén, saját hatáskörében alkalmassá válik, hogy önállóan reagáljon a vállalati gazdálkodásban felmerülő problémákra.

Mindehhez jó problémamegoldó és kapcsolatteremtő készségre, rugalmasságra, megbízhatóságra és nem utolsósorban komoly felelősségtudatra van szükség a jelentkező részéről.

Kontakt:
Dr Horváth Eszter
senior lecturer
horvath.eszter@sze.hu

Programme structure

https://felveteli.sze.hu/gazdalkodasi-es-menedzsment-bsc-1

Career opportunities

https://felveteli.sze.hu/gazdalkodasi-es-menedzsment-bsc-1

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo