Logo of Széchenyi István University

MScnemzetközi gazdaság és gazdálkodás

More information

felveteli.sze.hu/kepzesek 

Overview

matematika
Tananyag: nyelviskola által biztosított tananyag
Társadalomismeret
Tananyag: nyelviskola által biztosított tananyag
Felvételi eljárás módja: a korábbi tanulmányi eredmények, az előkészítőn tett záróvizsga és az intézményi szóbeli felvételi alapján

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Képzésről:

Az alapszakon megszerzett ismeretek és képességek fejlesztése nyomán a mesterképzésben a hallgatók szintetizáló szemléletre és képességre tesznek szert, amely lehetővé teszi számukra különféle gazdasági és egyéb (társadalmi, társadalomlélektani, politikai stb.) jelenségek és tényezők közötti összefüggések feltárását, a köztük lévő hatások és hatásmechanizmusok elemzését.

A képzés nagymértékben támaszkodik a gazdasági folyamatok és jelenségek megismerésében és leírásában több tudományág elemzési eszköztárára és kutatási eredményeire, azaz megközelítése multidiszciplináris jellegű. Szintén kiemelkedő fontosságú képzési cél a makro- és a mikrogazdaság, a nemzetközi és a hazai gazdaság, valamint az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatok bemutatása, azaz a gyakorlatorientált szemlélet érvényesítése az elméleti tárgyak oktatásában. Ezt szolgálja új, máshol még nem oktatott tantárgyak kidolgozása és bevezetése az oktatásba (például ár- és piacelmélet).

Kontakt:

Dr. Kazinczy Eszter
senior lecturer
kazinczy.eszter@sze.hu

Programme structure

https://felveteli.sze.hu/nemzetkozi-gazdasag-es-gazdalkodas-msc-1

Career opportunities

https://felveteli.sze.hu/nemzetkozi-gazdasag-es-gazdalkodas-msc-1

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo