Logo of Széchenyi István University

Bscmezőgazdasági mérnöki

More information

felveteli.sze.hu/kepzesek 

Overview

Felvételi eljárás módja: a korábbi tanulmányi eredmények, az előkészítőn tett záróvizsga és az intézményi szóbeli felvételi alapján

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Képzésről:
A szak képzési programja arányos egyensúlyt kíván fenntartani a mezőgazdasági diszciplína különböző területei között lehetőséget biztosítva a hallgatóknak, hogy a gyakorlatban a mezőgazdasági tevékenység valamennyi területén eredményes munkát végezhessenek. Ezek az ismeretek lehetőséget biztosítanak a végzett hallgatóknak, hogy az agrárium széles területein alkotó módon kapcsolódhassanak be a termelési és fejlesztési folyamatokba.

Az átfogó oktatás képessé teszi a hallgatókat a határterületeken történő eredményes munkavégzésre is. A képzés során fontosnak tartjuk az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló mérnöki szintetizáló képességek kifejlesztését, a hallgatók felkészítését a legújabb tudományos eredmények befogadására, alkalmazására, a termelőmunka ennek alapján tudományos igényű irányítására.

Ezen kívül fontos hangsúlyozni, hogy ez élő tudomány, tehát olyanok számára is látókör szélesítő lehet a képzés, akik elsősorban az elméleti kutatás területén képzelik el a jövőjüket.

Kontakt:
Dr. Molnár Zoltán
ass. professor
molnar.zoltan@sze.hu

Programme structure

https://felveteli.sze.hu/mezogazdasagi-mernoki-bsc-1

Career opportunities

https://felveteli.sze.hu/mezogazdasagi-mernoki-bsc-1

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo