More information

juris.u-szeged.hu és http:/..d.hu/english 

Overview

Alapszakon nincs felvételi eljárás, mivel a nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Igen

Megjegyzés:
-

Programme structure

A képzés három fő részre osztható: leendő hallgatóink az alapozó törzsanyag tantárgyai segítségével sajátítják el azokat az ismereteket, melyekre a szakmai törzsanyag, a nemzetközi viszonyok- és az európai uniós témakörök kurzusai épülnek. Emellett nagy hangsúlyt kap a kommunikációs készségek fejlesztése: egyrészt a szakmai nyelvoktatás, másrészt a tudományos diákköri előadások révén.
Az elméleti és gyakorlati képzést a minimum négyhetes szakmai gyakorlat, a szakdolgozat védése és a záróvizsga zárja. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. A teljesítést megkönnyíti, hogy a nemzetközi tanulmányok alapszak tanterve biztosítja az angol, a német, a spanyol és a francia szakmai nyelv oktatását.

Career opportunities

1. külügyi tanácsadó,
2. EU referens,
3. külkapcsolatokkal foglalkozó állami- és közigazgatási szervek munkatársa,
4. projektmenedzser, szakreferens,
5. üzleti koordinátor,
6. sajtófigyelő és -elemző,
7. külpolitikai újságíró/szerkesztő,
8. import-export menedzser,
9. nemzetközi ügyvivő szakértő,
10. nemzetközi referens,
11. credit control analyst.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment