More information

wesley.hu/..departments/masters-programmes 

Overview

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Teológia Szakán olyan képzést kínálunk, amely a legszélesebb teológiai hagyományok köréből merít, kiemelt figyelmet fordít a zsidóság és a kereszténység kapcsolatára, és felkészít a mai világ érzékeny szociális és kulturális kérdéseihez való felelős hozzászólásra. A teológiai szak elsődleges célja, hogy a Hallgatókat a mester szintű teológiai ismeretekbe és az érett, szociálisan érzékeny, más kultúrák és gondolkodásmódok iránt nyitott, a szűkebb és a tágabb közösség iránt elköteleződni kész életformába vezesse be.
A felvételi eljárás során vizsgáljuk a jelentkező elhivatottságát és motivációját, nyitottságát a világ sokszínűsége iránt. A szóbeli felvételi elbeszélgetésen a motiváción túl értékeljük a jelentkező általános műveltségét, valamint ellenőrizzük, hogy nyelvtudása elegendő-e a képzésen való részvételre.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
nem

Megjegyzés:
-

Programme structure

A Teológia Szak tantárgyi kínálatában együtt jelennek meg a klasszikus és a kortárs teológiai stúdiumok.

A bibliai modulon belül tanítjuk a Biblia eredeti nyelveit, a szövegek korával és keletkezésével kapcsolatos ismereteket, korábbi és mai értelmezési lehetőségeiket.

Az egyháztörténeti és vallástudományi modulon belül a Hallgatók a kereszténység történetével, a zsidóság és a kereszténység kapcsolatának fordulataival, vallásfenomenológiával és vallásszociológiával foglalkoznak, amit a latin nyelv oktatása is támogat.

A rendszeres teológiai és filozófiai modul a nyugati – katolikus, protestáns és új protestáns – teológia legfontosabb tanításait és azok mai értelmezéseit, valamint a filozófia történetének és mai vizsgálódásainak a legfontosabb csomópontjaival való interaktív foglalkozást kínálja.

A gyakorlati teológiai modul a gyülekezetépítéstől a liturgiáig, a lelkigondozástól az intézményes diakóniáig, az önismereti és személyiségfejlesztő tréningektől az egyházzenéig, színes és széles palettán vezeti be a Hallgatókat a megélhető egyéni és közösségi kereszténység mindig változó világába. Ezen a modulon belül sajátíthatják el a gyülekezeti szolgálat iránt érdeklődők a lelkészi és hitoktatói szolgálat alapelemeit.
A képzés során hallgatóink minden tanév végén bizonyos tárgyakból szigorlati vizsgán bizonyítják tudásukat. Folyamatosan részt vesznek teológiai témájú konferenciákon, amelyekről be is számolnak. A záróvizsgára szakdolgozattal készülnek fel.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States