More information

biologia.uni-eger.hu/en 

Overview

A képzés célja: olyan biológusok képzése, akik természettudományos (biológiai, kémiai, fizikai), matematikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére, biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket laboratóriumi és terepi körülmények között egyaránt. Szakterületükön rutinszerűen alkalmazzák a klasszikus és a legmodernebb technikákat, laboratóriumi és egyéb módszereket, a számítógépes adatfeldolgozást. Megszerzett tudásuk birtokában alkalmasak a képzés második ciklusában történő folytatására. Tanulmányaikat befejezve képesek lesznek önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Entrance exam:
Yes: orientation conversation (high school biology), Introduction to Biology

Type of entrance exam:
oral

Entrance exam location:
Electronic

Programme structure

BSc structure

Career opportunities

biologist

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment