More information

muszaki.uni-mate.hu/..edzser-alapszak-bsc- 

szentistvancampus.uni-mate.hu 

uni-mate.hu 

Overview

Műszaki menedzser szak (BSc)
Műszaki, gazdasági, jogi és menedzsment ismeretekkel felvértezett diplomás szakember, aki képes a sikeres vállalati működés feltételeinek megteremtésére.

A képzés során olyan komplex szaktudást tudunk nyújtani, amely birtokában végzett szakembereink képesek a műszaki-természettudományos ismeretekre épülő gazdálkodási- és szervezéstudományi ismeretek alkotó alkalmazására. Olyan készségek, képességek birtokába kerülnek, amelyek garanciát jelenthetnek a műszaki, mérnöki tevékenység magasabb színvonalú folytatására, a piaci verseny játékszabályai közötti eligazodásra, a racionális döntéshozatalra és a különböző típusú vállalkozások menedzselésében való érdemi közreműködésre.

Választható specializációk:
Energiagazdálkodás Termelés- és minőségmenedzsment

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

Felvételi tárgyak: matematika és fizika; Felvételi módja: személyesen a képzés helyszínén

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Kontakt:
Dr. Daróczi Miklós
Daroczi.Miklos@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo