Logo of Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, MATE

BScmezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (Gödöllő)

More information

muszaki.uni-mate.hu/..3%B6ki-alapszak-bsc- 

Overview

A szakon végzettek a mai kor “polihisztorai” lesznek. Alkalmassá válnak a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységek támogatására, közmű üzemek, önkormányzatok, gépforgalmazó és javító üzemek irányítására.
Az oktatás fő feladatának a jelentős mezőgazdasági, élelmiszeripari, környezettechnikai valamint ökonómiai tudással is rendelkező gépészmérnökök képzését tekinti. Ez a szakma a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának közreműködésével alakult ki, az alkalmazott képzési módszer az egész világon unikumnak tekinthető. Az ilyen összetételű tudással rendelkező gépészmérnök nemcsak a szűkebb műszaki terület, hanem egy komplex gazdaság, üzem irányítására is alkalmassá válik.

Választható specializációk:
Agrárenergetika
Erőgéptechnika
Termeléstechnológia és műszaki szolgáltató

Az alapképzési szak képzési célja, és a szakmai kompetenciák
A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, alkalmazott biológiai, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban alkalmazott gépészeti, műszaki berendezések üzemeltetésére és fenntartására, gépészeti technológiák bevezetésére.

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök képességei
Ismeri a mező- és élelmiszer-gazdasági tevékenység egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket.
Ismeri a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-ipari feldolgozás energia-, környezet- és egészségtudatos műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi, műszaki, alkalmazott-biológiai és élemiszer-biztosági elveket, összefüggéseket, eljárásokat és mindezeket a műszaki logika szabályai szerint értelmezni tudja.
Ismeri a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-ipari feldolgozási technológiák gépesítési feladatait.
Ismeri a termelési folyamatok műszaki kiszolgálásához szükséges gépek és berendezések működését, a termeléshatékony géprendszerek kialakításának és összeállításának minden alapvető kritériumát.
Birtokában van mindazon ismereteknek, amelyek segítségével energiatakarékos és környezetkímélő, ugyanakkor termeléshatékony géprendszer-üzemeltetés, szervizelés és műszaki fejlesztés valósítható meg.
Ismeri az élelmiszergazdaság hatékony működtetéséhez szükséges általános műszaki kiszolgálási és gépforgalmazási ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását.
Ismeri az élelmiszer-gazdaság alapvető gazdasági, gazdálkodási, vállalkozási és jogi szabályait, azokat kreatív módon alkalmazni tudja.
Birtokában van a szakterületének műveléséhez szükséges infokommunikációs ismereteknek.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-
Szakfelelős:
Dr. Bártfai Zoltán
egyetemi docens
bartfai.zoltan@uni-mate.hu

Műszaki Intézet
muszaki@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment