More information

gtk.szie.hu/..esek/turizmus-vendeglatas-ba 

Overview

Célunk olyan közgazdászok képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, a legújabb módszerekkel elemzik a piacot, értik annak folyamatait és összefüggéseit, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban, mester (MA) szakon történő folytatására. Felvételi: motivációs beszélgetés személyesen a képzés helyszínén

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States