More information

gtk.szie.hu/..esek/turizmus-vendeglatas-ba 

Overview

Célunk olyan közgazdászok képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, a legújabb módszerekkel elemzik a piacot, értik annak folyamatait és összefüggéseit, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban, mester (MA) szakon történő folytatására. Felvételi: motivációs beszélgetés személyesen a képzés helyszínén

Programme structure

A képzés során elsajátítod a vállalkozások alapítására, működtetésére vonatkozó ismereteket és alkalmassá válsz közép- és nagyvállalatok vezetői mellett asszisztensi, szakreferensi feladatok elvégzésére. A közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek mellett társadalomtudományi alapismereteket szerzel és természetesen a választott szakirányhoz tartozó tárgyakat és idegen nyelvet tanulsz majd. Megismerkedsz a turizmus rendszerével, piacával, szereplőivel, valamint a köztük lévő együttműködés lehetőségeivel. A marketinghez kapcsolódó ismeretek megszerzése képessé tesz egy turisztikai vállalkozás vagy desztináció működési környezetének és piacának felmérésére és ennek megfelelő szolgáltatások kialakítására, nyújtására, valamint piacra vitelére. Megismerkedsz a rendezvényszervezés és a szabadidő menedzsment alapjaival is.

Career opportunities

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység munkatársa (pl. recepciós, housekeeper, értékesítési- és marketing asszisztens stb.), esetleg vezetője, vendéglátó tevékenységet folytató egység munkatársa (pl. pultos, pincér, vendéglős stb.), esetleg vezetője, kulturális tevékenységet folytató egység (például művelődési ház) munkatársa, esetleg vezetője, konferencia- és rendezvényszervező, utazásszervező, utazási iroda munkatársa (pl. tanácsadó, utazásszervező, idegenforgalmi ügyintéző, utaskísérő stb).

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States