More information

uni-mate.hu/..g-alapk%C3%A9pz%C3%A9s/20123 

Overview

Kereskedelem és marketing alapképzési szak:

Szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Szakirányok: Ellátási lánc menedzsment, Marketing információ menedzsment
Képzési helyszín: Gödöllő
Képzési idő: 7 félév

A tantárgyak modulokba csoportosíthatók, amelyek a következők:

módszertani alapozó modul: gazdaságmatematika, statisztika, informatika,
elméleti gazdaságtani alapozó modul: mikro- és makroökonómia, pénzügy, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan és EU ismeretek,
üzleti alapozó modul: vállalat-gazdaságtan, marketing, vállalati pénzügyek, számvitel, szervezés és vezetés, emberi erőforrás menedzsment, termelés és szolgáltatásmenedzsment, üzleti kommunikáció és jogi ismeretek,
közös modul: marketingkutatás, fogyasztói magatartás, marketingmenedzsment, marketing-kommunikáció, értékesítés, kereskedelmi vállalatok gazdaságtana, logisztika, üzleti tervezés, nemzetközi marketing, szolgáltatásmarketing, business marketing, régió- és településmarketing, kereskedelmi marketing és szerződéses jog.

Link:
uni-mate.hu/k%C3%A9pz%C3%A9s/-/content-viewer/kereskedelem-%C3%A9s-marketing-alapk%C3%A9pz%C3%A9s/20123

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment