More information

gtk.szie.hu/..kereskedelem-es-marketing-ba 

Overview

Több mint 20 éves egyetemi tapasztalat a marketing képzés területén, nagyszámú sikeres hallgatói karrier. Felvételi vizsga: motivációs beszélgetés a képzés helyszínén
A szakmai közvélemény a SZIE GTK marketing képzését a három legjobb közé sorolja.
A szakvezető Marketing Tanszék oktatóinak több mint 70%-a tudományos minősítéssel rendelkezik, amely aminőségi képzés alapját képezi.
Gyakorlatorientált oktatás, a vállalatokkal való szoros kapcsolat (vállalati gyakorlati helyek, kooperatív gyakorlati képzés, vállalati kutatások)
A képzés tárgyi feltételei magas színvonalúak (pl., Marketingkutatási labor, E-learning, Neptun)
Magas színvonalú az oktatáson kívüli szakmai tevékenység (Tudományos Diákköri Munka, Marketing Hallgatói Klub)
Az egyéni képesség (kompetencia) mérésére épülő oktatásfejlesztési és ahhoz kapcsolódó személyre szóló tanácsadás.
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara jelentős kulturális, történelmi és nemzeti tradíciókkal rendelkező városban, tiszta levegőjű, zöld és egészséges környezetben található.
Budapesthez való földrajzi közelség, a szomszédos megyékből való gyors és olcsó elérhetőség. Széles körű szabadidős lehetőségek (sport, kulturális, vallási és civil szerveztek) Felvételi: motivációs beszélgetés személyesen a képzés helyszínén

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment