More information

uni-mate.hu/..%A9rn%C3%B6ki-alapszak/20123 

Overview

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismeretek birtokában, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére, és ismereteiket a térségfejlesztés szolgálatába tudják állítani. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés egyetemi, második ciklusban történő folytatásához. A képzés 6 félév elméleti képzésből és egy félév gyakorlatból áll. A hallgatók területfejlesztési és agrárgazdasági szakirányokon szakosodhatnak. Felvételi vizsga: motivációs beszélgetés személyesen a képzés helyszínén

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment