More information

agrargazdasag.uni-mate.hu/..z%C3%A9si-szak 

Overview

A képzési cél: A vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles és – a választható szakirányuknak megfelelő – szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, szervezni és irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Képzés rövid tartalma: Már megint és még több elméleti ismeret? Ugyan! Ez maga a gyakorlati tudás, kiváló tanáraink mellett a legjobb vezető szakemberektől és menedzserektől.

Hiszen tanulmányaik során a hallgatók megismerik a vezetés- és szervezéstudomány, valamint gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit;
Elsajátítják a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását;
Megismerik a szervezetek működése során felmerülő problémákat és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozásra irányuló módszereket;
Elsajátítják a képzés szakirányának területén az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

Kontakt személy:
Dr. Szabó Katalin
Szakfelelős
szabo.katalin@uni-mate.hu

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment