More information

kerteszettudomany.uni-mate.hu/..képzések 

Overview

A képzés leírása:
A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik képesek üzemi méretű termelési folyamatok irányítására és szervezésére; az ágazat szakigazgatási alapfeladatainak és szaktanácsadói feladatainak elvégzésére; alkalmasak önálló kertészeti magángazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére; ismeretekkel rendelkeznek a kertészeti termékek forgalmazása, feldolgozása és tárolása terén; kellő mélységű elméleti tudást szereznek a képzés második ciklusban, mesterképzési (MSc) szakon történő folytatásához.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment