More information

mkk.szie.hu/..gazdasagi-biotechnologus-msc 

Overview

A képzés során célunk, hogy a hallgatók nemzetközi színvonalú ismeretekkel rendelkezzenek a mezőgazdaság biológiai alapjait jelentő növény- és állatfajokkal kapcsolatos genomikai, molekuláris biológiai, genetikai, biotechnológiai, szaporodásbiológiai, géntechnológiai (GMO), molekuláris nemesítési, stb. szakterületeken. A cél elérését szolgálják azok a tantárgyak, melyek elsőként és jelenleg csak a Szent István Egyetemen kerülnek oktatásra, továbbá az angol szaknyelv oktatása 2 féléven keresztül.

A végzett hallgatóknak képesnek kell lenniük a mezőgazdasági biotechnológia különböző szakterületein elsajátított ismeretanyag alkalmazására és a megszerezett tudás ismeretében a szakterület speciális problémáinak megoldására. Készség szinten kell elsajátítaniuk a biotechnológia és géntechnológia molekuláris módszereit, az in vitro reprodukciós technikákat, stb., hogy képesek legyenek azok gyakorlati alkalmazására, fejlesztésére. Ezt a célt szolgálák a konkrét kutatási módszertannal foglalkozó tárgyak, laboratóriumi gyakorlatok. Felvételi vizsga: motivációs beszélgetés személyesen a képzés helyszínén

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
igen

Megjegyzés:
-

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States