More information

univet.hu/..-osztatlan-kepzes-bemutatasa/  

univet.hu/hu 

studyinhungary.hu/..nary-medicine-191.html 

Overview

A szak képzési célja olyan állatorvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek birtokában magas szintű szakmai és általános műveltségükre, ökonómiai szemléletükre támaszkodva képesek az állatbetegségek megelőzésére, felismerésére és állatok gyógykezelésére, továbbá a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a szakigazgatás különböző területein az állat- és környezetvédelem, az állatjólét feladatainak ellátására, illetve irányítására, valamint a biztonságos élelmiszertermelés szervezésére és ellenőrzésére.

A felvételi eljárás személyesen a képzés helyszínén történik. A felvételi vizsga egy írásbeli (feleletválasztós teszt) és egy szóbeli (alapismeretek felmérése, motivációs elbeszélgetés) részből áll. Az aktuális járványügyi korlátozások és intézkedések alapján a felvételi vizsgára indokolt esetben online is sor kerülhet.

A nyelvi előkészítőt tartó intézmény záróvizsgáját az intézmény figyelembe veszi a felvételinél?
Nem (teszt alapján az egyetem méri a jelentkező magyar nyelvtudását)

Ajánlott irodalom:

Kémia:
Kémia 11-12. (Tankönyv) szerzők: Horváth Balázs, Rózsahegyi Márta Dr., Siposné Dr. Kedves Éva Dr., Mozaik Kiadó
Biológia:
Gál Béla: Biológia 11. A sejt és az ember biológiája, Mozaik Kiadó, Szeged, 2016.
Gál Béla: Biológia 12. Az életközösségek biológiája. Az evolúció és az öröklődés, Mozaik Kiadó, Szeged, 2016.

Kontakt:
Kissné Vass Lívia Lilla
SH koordinátor
sh@univet.hu

Programme structure

Az állatorvosi szakon a képzés a többi alapszaktól eltérően osztatlanul zajlik, tehát a szakon nem szerezhető alapfokozat, a felvettek tanulmányaik megkezdésétől Master szintű képzésben vesznek részt.

A képzési terület: agrár
A képzési idő: 11 félév
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: állatorvos doktor
Az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím rövidítése: dr. med. vet

A szak képzési célja olyan állatorvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek birtokában magas szintű szakmai és általános műveltségükre, ökonómiai szemléletükre támaszkodva képesek az állatbetegségek megelőzésére, felismerésére és állatok gyógykezelésére, továbbá a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a szakigazgatás különböző területein az állat- és környezetvédelem, az állatjólét feladatainak ellátására, illetve irányítására, valamint a biztonságos élelmiszertermelés szervezésére és ellenőrzésére.

Az első két évben a hallgatók olyan fő tantárgyakkal találkoznak, mint például Anatómia, Biológia, Kémia, Biokémia. Az első két, alapozó év után következik a 3,5 éves klinikai szakasz, amely alatt szerteágazó tudásra tesznek szert például a Gyógyszertan, Állattenyésztés, Járványtan, stb, tantárgyakból. Ebben a szakaszban a hallgatóknak számos klinikai gyakorlatot is teljesíteniük kell.

Career opportunities

A végzett állatorvosok az állat-egészségügyi szakigazgatás, az élelmiszer-ellenőrzés, az élelmiszeripar és a szakoktatás területén, szaporodásbiológiai szolgálatoknál, az állat-egészségügyi, állattenyésztési és takarmányozási kutatólaboratóriumokban, a gyógyszeriparban, gyógyszer-forgalmazási, takarmányipari, állatgyógyászati oltóanyag-előállítási és ellenőrzési területen, valamint az állatvédelmi és környezetvédelmi szervezeteknél helyezkedhetnek el.

A már végzett szakemberek továbbképzésük céljából 12 akkreditált szakirányú továbbképzési szak közül válogathatnak:

állategészségügyi igazgatástani és járványügyi szakállatorvos,
baromfi-egészségügyi szakállatorvos,
egzotikus állatok gyógyászata,
egzotikus állatok tartása és tenyésztése,
élelmiszer-higiénikus szakállatorvos,
kérődző egészségügyi szakállatorvos,
kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos,
lógyógyász szakállatorvos,
lovas-tanár (hippológus) és –szervező,
mikrobiológus szakállatorvos,
sertés-egészségügyi szakállatorvos,
experimentális toxikológus szakállatorvos.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment
Sponsor logo
Sponsor logo