Logo of University of Veterinary Medicine Budapest

PhDÁllatorvostudományi Doktori Iskola [Agrártudományok]

More information

univet.hu/hu/oktatas/doktori-iskola 

univet.hu/hu 

Overview

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos munka végzésére felkészítő képzést, és annak elismerését a doktori cím odaítélését. Ez a képzés az egyetemi képzés három szintje (BSc –MSc – PhD) közül a legmagasabb.

Az Állatorvostudományi Egyetem keretei között 1994-ben indult a képzés doktori programok formájában. 2000-ben rendelte az oktatási kormányzat a doktori iskolák megalapítását. Az Állatorvostudományi Doktori Iskola a korábban indított programokra alapozva jött létre, nyerte a MAB „megfelel” elismerését, és kezdte meg működését 2001.01.01-jén. Azóta a folyamatos javítás, „minőségfejlesztés” jegyében törekszünk, mind szakmailag, mind szervezetileg egyre jobbat nyújtani.

Küldetésünk:
az Állatorvostudományi Egyetem történelmi hagyományait követve a fenntartható mezőgazdasági termelésben, a biztonságos élelmiszer-előállításban és az állatorvosi és határterületi tudományok művelésében hazai és nemzetközi szinten kiváló, a tudásalapú társadalom és a környezet védelme elvárásainak megfelelni képes vezető oktatók és kutatók jövő generációjának képzése.

Felvételi eljárás:
írásbeli és szóbeli felvételi vizsga.

Kontakt:
Kissné Vass Lívia Lilla
SH koordinátor
sh@univet.hu

Programme structure

A doktor-képzés ideje 8 félév (plusz max. 1 év halasztási lehetőség van). Az eredményes befejezés feltétele: legalább 240 kredit gyűjtése az A, B és C kreditek részarányának teljesítésével. Ennek elismerése az abszolutórium, mely tehát feltétele a doktori eljárás megkezdésének.

univet.hu/wp-content/uploads/2020/04/Doktori_eljaras_ugymenet.pdf

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo