More information

mek.unideb.hu/hu/node/981 

Overview

A kertészmérnöki alapszakon a hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyekkel kertészeti üzemekben termelésirányítók lehetnek. A szakon kiemelkedő jelentőségűek a gyakorlati ismereteket megalapozó szakmai tárgyak, mint például a Kertészeti növényélettan, a Mezőgazdasági kémia, a Mikrobiológia és a Talajtan. Az alapozó tárgyakat követően, a szakmai törzsanyagon belül a szaktárgyak (Gyümölcs-, Zöldség-, Szőlő- és Dísznövénytermesztés) mutatják be az egyes kertészeti ágazatok magas színvonalú technológiáját, gyakorlatorientált képzés keretében. A tantermi előadások mellett a hallgatók nagy óraszámban vesznek részt gyakorlatokon a kar tangazdaságaiban, ahol megismerkednek a különböző növénykultúrák aktuális ápolási műveleteivel, mint a metszés, gyümölcsritkítás, ültetés, növényápolás, vagy áruelőkészítés. Emellett lehetőség nyílik szakmai tanulmányutakon való részvételre is, amelynek keretében hazai, modern vállalkozások termesztési gyakorlatába lehet betekinteni. A végzett hallgatók alkalmasak lesznek saját kertészeti magángazdaság létrehozására, és azok gazdaságos üzemeltetésére.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo