Logo of University of Debrecen

BScgazdálkodási és menedzsment

More information

econ.unideb.hu/hu/node/148 

Overview

Gazdálkodási és menedzsment alapszak
Ez a szak tekinthető a „hagyományos” közgazdász-gazdálkodási szakhoz legközelebb álló alapképzési szaknak, ami azt jelenti, hogy itt találhatók meg legkiegyensúlyozottabban a közgazdász és menedzseri szakmákhoz szükséges ismeretekbe bevezető tárgyak. Ennek következtében ez az a szak, mely a gazdaságtudományi területen belül a legszélesebb körű továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőséget nyújtja, ezért a későbbi szakterületváltás is innen a legkönnyebb. A vezetési ismereteket tanító mesterszakok számára pedig a legmegfelelőbb alapot adja. A felvi adatai szerint potenciális munkahelyek az „iparvállalatok központi és gyáregységei, szolgáltató vállalkozások és intézmények, logisztikai központok, állami szervezetek, szakminisztériumok, területfejlesztési szervezetek, önkormányzatok, kutatóhelyek, családi vállalkozások, iskolák, alapítványok, egyesületek”, de gyakorlatilag bárhol, akár a gazdasági szférán kívül is elhelyezkedhet a végzett hallgató, ahol alapképzéses diplomával betölthető, gazdasági végzettséget igénylő munkaerőre van szükség. Az ismeretek szakosítására is lehetőséget kínálnak a szakon elérhető specializációk, így olyanoknak is ajánlható a szak, akik valamely specializáltabb alapszak választásán is gondolkodnak, de mégsem szeretnék már az alapképzésnél elkötelezni magukat. Az alapszakhoz kötelező szakmai gyakorlat tartozik, mely egyben remek lehetőség a hallgatók számára a munkaerőpiacon érvényesíthető szakmai tapasztalat megszerzésére is, sőt, akár a gyakorlati helyen történő elhelyezkedésre is. A kar a szakmai gyakorlati helyek bevált, kiterjedt hálójával rendelkezik, minden hallgató számára biztosítani tudjuk a gyakorlati helyet.

Programme structure

Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés?
- Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek (80-90 kredit):
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel-menedzsment, üzleti
kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek;
- Társadalomtudományi alapismeretek (10-20 kredit):
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;
- Szakmai törzsanyag (70-90 kredit):
vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketingmenedzsment,
vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan,
kontrolling, üzleti etika, stratégiai tervezés, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai
törzsanyaghoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást adó
ismeretek.

Career opportunities

Az alapszak elvégzése után Ön alkalmas lesz:
- a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségének megfelelő munkakörök betöltésére,
- a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
- idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben
hatékonyan kommunikálni,
- a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre tapasztalatai értékelése és folyamatos továbbképzés útján,
- az alapképzése során megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére,
- önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
- a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Logo Sponsor logo
Logo Sponsor logo